ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ. - ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ. - ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. - ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. - ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ…