ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. - ਅਣਜਾਣ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. - ਅਣਜਾਣ

ਖਾਲੀ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.
- ਅਣਜਾਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. - ਅਣਜਾਣ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. - ਅਣਜਾਣ

ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ...
ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ. - ਅਣਜਾਣ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ. - ਅਣਜਾਣ

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ...
ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. - ਅਣਜਾਣ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. - ਅਣਜਾਣ

ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...
ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. - ਅਣਜਾਣ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. - ਅਣਜਾਣ

ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. - ਅਣਜਾਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲੇ: